Oldtimertrecker Historische Landmaschinen im Wandel

Traktor & Werktuigen Museum Jan Drenthe in Valthermond

farmall

Wählen Sie eine Sprache aus:

Tag der offenen Tür am Pfingstwochenende den 7. Juni 2014 im Traktor & Werktuigen Museum Jan Drenthe / Marshall-Plan-Museum in Valthermond – Niederlande
Öffnungszeiten von 10 bis 17 Uhr.

Am Sonntag den 8. Juni um 14 Uhr enthüllt Bürgermeister von Borger-Odoorn die Kunstwerke der Kinder vom „Oktobermaand Kindermaand 2013“.

Eine besondere Aufmerksamkeit richtet sich in diesem Jahr der Schmiede-Mühle der Firma A. Drenthe & Zn. Die Drenthe-Familie in Valthermond spielte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der landwirtschaftlichen Mechanisierung in den Nord-Ost-Niederlande. Schlüsselkonzepte waren Qualität und Handwerkskunst. Die Bauern wollten Maschinen, für bessere Qualität des Erntegutes und zur Erleichterung der Arbeit auf dem Bauernhof. Die Hilfe eines Schmiedes war unerlässlich und zusammen entwickelte man neue Werkzeuge und Geräte. In den frühen Tagen nach dem zweiten Weltkrieg baute man Maschinen die von Pferde gezogen wurden. Später wurden dann auch für Traktoren Anbau-Landmaschinen produziert und verkauft.

Viele der Werkzeuge und Ausrüstung, die seit 1927 von der Firma von A. Drenthe & Zn. gebaut wurden, waren verloren gegangen, aber Jan Drenthe suchte aktiv und konnte einige finden. Mit der gleichen Leidenschaft, wie zur Zeit der Produktion, hat er sie in ihrer ursprünglichen Form wiederhergestellt.

Am Wochenende wird in der authentischen Schmiede das Handwerk des Schmiedens vorgeführt. Außerdem gibt es Vorführungen von Bindemitteln, Mähdrescher, Stroh Pressen und in regelmäßigen Abständen Traktoren und Stationärmotoren die nach von „Hand-Kurbeln“ gestartet werden. Filme aus der Vergangenheit werden vorgestellt und Kinder können sich auf dem Spielplatz vergnügen. Zusätzlich gibt es eine Ausstellung über den Torfabbau aus der Region.

Es wird ein Kunstmarkt mit Workshops, Gemälde, Keramiken und Glasmalerei.

Der Tag der offenen Tür findet in und um die ehemalige Schmiede und Werkstatt aus den frühen 50er Jahren statt. Das Museum zeigt Torf-Pflüge, Eggen und Heu-Werkzeugen und Ausrüstung. Hauptmerkmal ist die große Sammlung von IHC McCormick-Deering-Produkte, einschließlich Farmall Traktoren, Bindemittel, Mähdrescher, Pflüge, Rasenmäher, Stationärmotoren und antike Miniaturen.

Location: Zuiderdiep 522 Valthermond, Netherlands, Information : J.B. Drenthe / J. Drenthe de Jonge, tel +31599 661321, www.jandrenthe.nl

Folge dem Museum auf Facebook: www.facebook.com/TractorEnWerktuigenMuseumJanDrenthe

In het Pinksterweekend van 7/8/9 Juni 2014 zijn er Open Dagen in het Tractor & Werktuigen Museum Jan Drenthe / Marshall Plan Museum in Valthermond (Dr), openingstijden van 10 tot 17 uur.
Op zondag 8 Juni om 14 uur onthult burgemeester Out van Borger-Odoorn een prachtig kunstwerk, gemaakt door kinderen onder leiding van drie kunstenaars tijdens “Oktobermaand Kindermaand 2013”.
Speciale aandacht zal dit jaar worden geschonken aan de smederij van de fa. A. Drenthe & Zn. De familie Drenthe heeft in de 20e eeuw in Valthermond een belangrijke functie vervult bij de ontwikkeling van de landbouw mechanisatie in Noord-Oost Nederland. Kernbegrippen waren kwaliteit en vakmanschap. De boeren wilden werktuigen en gereedschap die hen zouden helpen de oogst te verbeteren en de werkzaamheden te verlichten. Hierbij was de hulp van een smid onmisbaar. Samen met de smid werden proefondervindelijk gereedschappen en werktuigen ontwikkeld waarmee de boeren aan de slag gingen. De eerste werktuigen werden gemaakt om door paarden te worden voortgetrokken, en na de 2e wereldoorlog ontstond de behoefte voor machines achter de tractor.
Vele van de werktuigen en gereedschappen die gemaakt zijn vanaf 1927 door de fa. A.Drenthe & Zn. zijn verloren gegaan, maar Jan Drenthe heeft aan het eind van de 20e eeuw door actief te zoeken er een aantal terug weten te vinden, en met dezelfde passie waarmee ze destijds nieuw zijn gemaakt, heeft hij ze weer gerestaureerd in hun oude glorie. Speciaal voor dit thema wordt weer een boekje uitgegeven.
Het hele weekend worden smeed demonstraties gegeven in de authentieke oude smederij. Verder zijn er demonstraties van draaiende zelfbinders, maaidorsers, stropersen en regelmatig worden tractoren en stationaire motoren ‘aangeslingerd’. Korte filmpjes van vroeger zullen worden vertoond en de kinderen kunnen zich vermaken in de speelhoek. Er is tevens een tentoonstelling over de vervening in de Veenkoloniën.
Er is ook een Kunstmarkt met workshops, met schilderijen, keramiek en glas-in-lood.
De open dagen vinden plaats in en om de in oude staat teruggebrachte smederij en werkplaats uit 50-er jaren. Het museum bezit veenkoloniale ploegen, eggen en schoffeltuigen. Daarnaast is er een grote verzameling IHC McCormick-Deering verzameling, waaronder Farmall tractoren, zelfbinders, combines, ploegen, maaimachines, stationaire motoren en oude miniaturen.
Locatie: Zuiderdiep 522, Valthermond (Drenthe), Inlichtingen: J.B. Drenthe / J. Drenthe de Jonge, tel. 0599 661321, www.jandrenthe.nl .
Facebook: www.facebook.com/TractorEnWerktuigenMuseumJanDrenthe

Landbouwhistorie tijdens de Open Dagen in het Pinksterweekend 2014

Het Tractor & Werktuigen Museum Jan Drenthe / Marshall Plan Museum in Valthermond (Dr) organiseert de jaarlijkse Open Dagen die worden gehouden in het Pinksterweekend op zaterdag 7, zondag 8 en maandag 9 juni 2014, openingstijden van 10:00 tot 17:00.
Op zondag 8 Juni om 14 uur onthult burgemeester Out van Borger-Odoorn een prachtig kunstwerk, gemaakt door kinderen tijdens “Oktobermaand Kindermaand 2013”.
Speciale aandacht zal dit jaar worden geschonken aan de smederij van de fa. A. Drenthe & Zn. De familie Drenthe heeft in de 20e eeuw in Valthermond een belangrijke functie vervult bij de ontwikkeling van de landbouw mechanisatie in Noord-Oost Nederland. Vele van de werktuigen en gereedschappen die gemaakt zijn vanaf 1927 door de fa. A.Drenthe & Zn. zijn verloren gegaan, maar Jan Drenthe heeft aan het eind van de 20e eeuw door actief te zoeken er een aantal terug weten te vinden, en met dezelfde passie waarmee ze destijds nieuw zijn gemaakt, heeft hij ze weer gerestaureerd in hun oude glorie.

Locatie: Zuiderdiep 522, Valthermond (Drenthe)
Inlichtingen: J.B. Drenthe / J. Drenthe de Jonge  (0599 661321)
www.jandrenthe.nl
Facebook: www.facebook.com/TractorEnWerktuigenMuseumJanDrenthe

Zaterdag 7 juni 2013, Zondag 8 Juni 2013 en Maandag 9 Juni 2014

Open dagen Tractor & Werktuigen Museum Jan Drenthe / Marshall Plan Museum.
McCormick-Deering, IHC en veenkoloniale landbouwwerktuigen in Tractor en Werktuigen Museum Drenthe met diverse demonstraties van oude machines en smeedwerk. Kunstmarkt en overzicht tentoonstelling veenkoloniale geschiedenis.
Locatie: “Tractor en Werktuigen Museum Drenthe” Zuiderdiep 522, Valthermond
Tijd: dagelijks van 10:00 tot 17:00 uur
Entree: € 3,00 (gratis toegang voor kinderen t/m 12 jaar onder begeleiding en donateurs) incl. kop koffie
Inlichtingen: J.B. Drenthe / J. Drenthe de Jonge, tel. 0599 661321, www.jandrenthe.nl.
Facebook: www.facebook.com/TractorEnWerktuigenMuseumJanDrenthe

Open House during Whitsun weekend of 7/8/9 June 2014 in the Tractor & Werktuigen Museum Jan Drenthe / Marshall Plan Museum in Valthermond, Netherlands, opening hours from 10 to 17 hours.
On Sunday 8 June at 14 hrs. mayor Out from Borger-Odoorn will unveil a beautiful piece of art made by children during “Oktobermaand Kindermaand 2013”.
Special attention this year will be paid to the forging mill of the firm of A. Drenthe & Zn. The Drenthe family in Valthermond has played an important role in the development of agricultural mechanization in the North-East Netherlands. Key concepts were quality and craftsmanship. The farmers wanted implements and tools that would help improve quality of the crops and lighten the farm work. The help of a blacksmith was indispensable and together experimentally tools and equipment were developed. In the early days tools were designed to be pulled by horses and after the 2nd World War, the need for machines behind tractors arose quickly.

Many of the tools and equipment that have been made since 1927 by the firm of A. Drenthe & Zn. have been lost, but Jan Drenthe has by actively seeking been able to find some and – with the same passion at the time when they were newly build – restored them in their former glory.

During the weekend there are forging demonstrations in the authentic forge. Furthermore there are demonstrations of binders, combine harvesters, straw balers and at regular intervals tractors and stationary engines are started by ‘hand-cranking’. Movies of the past will be featured and children can enjoy themselves in the play area. There is also an exhibition about peat in the moors.

There will be an Art market with workshops, paintings, ceramics and stained glass.

The open days will take place in and around the former forge and workshop from the early 50’s. The museum displays peat-plows, harrows and hay tools and equipment. Main feature is the large collection of IHC McCormick-Deering products, including Farmall tractors, binders, combines, plows, mowers, stationary engines and antique miniatures.

Location: Zuiderdiep 522 Valthermond, Netherlands, Information : J.B. Drenthe / J. Drenthe de Jonge, tel +31599 661321, www.jandrenthe.nl

Follow the Museum on Facebook: www.facebook.com/TractorEnWerktuigenMuseumJanDrenthe

tractor

Teilen Sie diesen Artikel mit anderen!

Schreibe einen Kommentar

You must be logged in to post a comment.